Plan 2 – nätverk för kommunikation
Om oss
Vårt arbetssätt
Kunder
Kontakta oss
Hem
Monica är en driven projektledare i små som stora projekt. Koncept- och idé med fokus på affärsutveckling. Arbetar gärna med eventmarketing, mässor och nätverksbyggande. Har erfarenhet av internationell marknadsföring. Skriver också en del reklam- och featuretexter.

Drivkraft: Att se resultat
Bakgrund: fil. Kand. i kommunikationsvetenskap från Mittuniversitetet. Journalistutbildningen för akademiker. Tidningsdesign och desktop.
Projekt i urval: Ansvarig projektledare för Sunfab Hydraulics AB, koncept för exponeringsytor på Midlanda flygplats, utveckling av GIF Sundsvalls Affärsnätverk, utbildning i samtalsteknik och bemötande åt Försäkringskassan.
Utvecklas av: Framgångar och motgångar

Kontakt: monica@plan2.nu eller 073-390 47 78

Bellander Kommunikation
Fotograf Per Helander
Koncepteriet
Malkovitch
Mats Marklund Reklam
Mattson Reklam & Information
Monica Karlman Produktion