Plan 2 – nätverk för kommunikation
Kunder
Kontakta oss
Hem
PLan 2 – kundarkiv


MittSverige Vatten
MITTSVERIGE VATTEN AB
– ett av Sveriges största VA-företag till nytta för miljön och 110 000 människor
MittSverige Vatten producerar och levererar ett av Europas bästa dricksvatten och ansvarar för drift och utveckling av de allmänna VA-anläggningarna i Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs kommuner. Plan 2 har tagit fram en ny kommunikativ plattform och ett nytt reklamkoncept för att stärka bolagets budskap gentemot valda målgrupper. Arbetet med olika kommunikationsinsatser pågår löpande.
Norra Kajen
NORRA KAJEN
– Sundsvalls nya stadsdel med Sveriges bästa söderläge
Projektet drivs av Norra Kajen Exploatering AB som ägs till lika delar av Norrlandspojkarna Fastighets AB och Sundsvalls kommun. Syftet är att utveckla Norra Kajen enligt intentionerna i Sundsvalls stadsvision och målet med kommunikationen är att skapa intresse för Norra Kajen hos flera målgrupper, däribland byggherrar och potentiella boende. Plan 2 arbetar bland annat med kommunikationsstrategi, webb, grafisk profil och löpande kommunikationsaktiviteter.
Statkraft SCA
STATKRAFT SCA VIND AB
– gör Sveriges största industriinvestering
Norska Statkraft och SCA planerar för att bygga sju vindparker på skogsområden i Västernorrland och Jämtlands län i det gemensamma bolaget Statkraft SCA Vind AB. Satsningen är en av Sveriges största industriinvesteringar. Kommunikationens mål är att skapa förståelse och acceptans för projektet och genomförandet. Plan 2 fungerar som bollplank, initiativtagare och är drivande i kommunikationsfrågor kopplat till målgrupper, PR samt ansvarar för tryckt och digitalt material. Arbetet sker i nära samarbete med bolagets projektorganisation.
Sunfab
SUNFAB HYDRAULICS AB
– säljer hydralik över hela världen
Sunfab finns idag representerade i drygt 60 länder med huvudkontor i Hudiksvall där de driver utveckling och tillverkning med fokus på hydraulpumpar och hydraulmotorer. Uppdraget för Sunfab omfattar kommunikationsstrategi, kommunikativ plattform, marknadsföring nationellt och internationellt, utveckling av den grafiska profilen, framtagning av mässkoncept och löpande annonsering.
Ånge kommun
ÅNGE
– en underbar avkrok
Plan 2 har arbetat med Ånge kommun sedan 2004. Uppdraget omfattar reklambyråtjänster, produktion av kommuntidningen Framtid Ånge (4 nr/år), analys, strategier och kreativa koncept. Vi har även arbetat med förändrings- och utvecklingsprocesser samt rådgivning där stöd behövs för de kommunikativa delarna. Ramavtalet är formellt tecknat med Matsson Reklam & Information.
Bellander Kommunikation
Fotograf Per Helander
Koncepteriet
Malkovitch
Mats Marklund Reklam
Mattson Reklam & Information