Plan 2 – nätverk för kommunikation
Kunder
Kontakta oss
Hem
Fördelen med Plan 2 och vårt nätverk är att du som kund kan välja helhet och/eller delar. För att kostnadseffektivt nå bästa resultat sätter vi samman arbetsgrupper som motsvarar dina behov just nu. I ett skede av kommunikationsplanering och idéarbete är vi flera som jobbar, när projektet går vidare till produktion och original är det en eller två av oss som tar över.

Vårt arbetssätt eliminerar overhead-kostnader och våra gemensamma kompetenser kan nyttjas i exakt den omfattning som krävs. Med andra ord betalar du bara för det du vill ha – självklart samlat på en faktura.

Dessutom finns kring varje person ytterligare ett nätverk av kontakter att nyttja när det krävs – bland annat specialiserade översättare, engelsk copy, speakers, modeller, jurist, inredningsarkitekt, konstnärer, musikproducenter och filmare. Den slutgiltiga kvalitetssäkringen finns dock alltid hos Plan 2.
 

Bellander Kommunikation
Fotograf Per Helander
Koncepteriet
Malkovitch
Mats Marklund Reklam
Mattson Reklam & Information